De eerstejaarscommissie, oftewel D1sco, is dit jaar opgericht om allerlei leuke activiteiten te kunnen organiseren die alleen toegankelijk zijn voor de eerstejaars studenten binnen Mycelium. Deze commissie heeft als doel om eerstejaars studenten meer bij Mycelium te betrekken.
Door een mix van eerstejaars en ouderejaars zullen de leden van de D1sco proberen om zo veel mogelijk informele en formele activiteiten speciaal voor de eerstejaars studenten te organiseren. Zo is er input vanuit de eerstejaars zelf en helpen de ouderejaars mee met het bedenken en organiseren van activiteiten. Zo kan er hopelijk een mooie band tussen de eerstejaars studenten ontstaan en mogen er hopelijk mooie vriendschappen opbloeien. Zeker in deze tijden van corona waarbij sociaal contact onderhouden lastiger is dan normaal wil de D1sco proberen de eerstejaars een steuntje in de rug te bieden.

Dit jaar zal de D1sco bestaan uit: Anne Geurts, Koen Leidelmeijer, Diederik Hoeve, Storm Wissink, Renske Abbringh, Nienke van Mierlo en Hannah Mannaerts, onder leiding van Laurelle Spaas.