De sponsorcommissie wordt dit jaar weer geherintroduceerd binnen Mycelium. Dit jaar zal de sponsorcommissie behalve het contact behouden met alle huidige sponsoren op zoek gaan naar nieuwe sponsoren. Met deze nieuwe sponsoren proberen wij een samenwerking op te zetten die voor beide partijen winstgevend is. Zo zullen er bijvoorbeeld nieuwe pasjeskortingen beschikbaar komen.
De commissieleden van Mycelium voor deze taak zijn Luuk Leidelmeijer en Rik Meijer onder leiding van Koen Cooijmans