Inschrijfformulier

    Mycelium schrijft de contributie (10 euro) af tot wederopzegging van bovenstaande rekening middels een SEPA Euro-incasso. Wederopzegging dient te geschieden vóór 31 augustus van het daarop volgende verenigingsjaar. Ook ga ik akkoord met het huishoudelijk reglement.