Inschrijfformulier

    Mycelium schrijft de contributie (10 euro) af tot wederopzegging van bovenstaande rekening middels een SEPA Euro-incasso. Wederopzegging dient te geschieden voor 31 augustus van het daarop volgende verenigingsjaar. Daarnaast geef ik Mycelium toestemming om mij via e-mail en SMS kostenloos op de hoogte te houden van activiteiten. Ook mag Mycelium mijn foto en naam gebruiken voor het promoten van de vereniging en haar diensten. Ten slotte ga ik akkoord met het huishoudelijk reglement.