Raad van Advies

Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies. Dit orgaan bestaat voornamelijk uit oud-bestuursleden die op basis van hun ervaringen het gevoerde beleid controleren en kritisch bekijken. Dit jaar bestaat de Raad van Advies uit:

Myrthe van Boekel (Voorzitter 2019-2020)
Manouk van Doren (Secretaris 2018-2019)
Noortje van Zijl (Penningmeester 2017-2018)
Rik Meijer (Coördinator Formele Activiteiten 2016-2017)
Gijs Posthouwer (Coördinator Informele Activiteiten 2018-2019)
Serena Daalmans (Vakgroep Communicatiewetenschap)