Raad van Advies

Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies. Dit orgaan bestaat voornamelijk uit oud-bestuursleden die op basis van hun ervaringen het gevoerde beleid controleren en kritisch bekijken. Dit jaar bestaat de Raad van Advies uit:
Mariska Kleemans (Vakgroep Communicatiewetenschap)
Kim Braspenning (Voorzitter 2013-2014)
Thijs Onvlee (Penningmeester 2016-2017)
Dara den Haan (Secretaris 2015-2016)
Rik Meijer (Coördinator Formele Activiteiten 2016-2017)
Dorris van Galen (Coördinator Informele Activiteiten 2016-2017)