Raad van Advies

Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies. Dit orgaan bestaat voornamelijk uit oud-bestuursleden die op basis van hun ervaringen het gevoerde beleid controleren en kritisch bekijken. Dit jaar bestaat de Raad van Advies uit:

Serena Daalmans (Vakgroep Communicatiewetenschap)
Babs Bingen (Voorzitter 2015-2016)
Dara den Haan (Secretaris 2015-2016)
Max Nijhof (Coördinator Formele Activiteiten 2017-2018)
Teng Derks (Coördinator Informele Activiteiten 2017-2018)
Thijs Onvlee (Penningmeester 2016-2017)