Stagevacature Natuurmomenten – Afdeling Public Affairs

De afdeling Public Affairs bestaat uit beleidsbeïnvloeders, persvoorlichters en inhoudelijke specialisten.
Zij houdt zich vooral bezig met de beïnvloeding van beleid. Beïnvloeding die nodig is om de kwaliteit
van de natuur in Nederland veilig te stellen en te verbeteren. Dit doen we door onze lobby te richten op
landelijke en Europese overheden, maar ook door nauw samen te werken met collega’s uit de regio. We
informeren Tweede Kamerleden, bestuurders en ambtenaren met behulp van persoonlijke contacten,
deelname aan overleggremia, het blad Puur Natuur, nieuwsbrieven en artikelen in vak- en opiniebladen.
Public Affairs volgt ontwikkelingen in de samenleving op de voet en pakt belangrijke issues op.

Profiel
De afdeling public Affairs is op zoek naar een stagiair(e). Hij/zij staat gedurende de stageperiode
ingeschreven bij een universiteit/Hogeschool en heeft:
* aantoonbare affiniteit met politiek;
* algemene interesse in maatschappelijke- en bestuurlijke ontwikkelingen;
* kennis van en passie voor natuur- en natuurbeleid is een pré;
* goede schriftelijke- en communicatieve vaardigheden;
* instelling van zelfwerkzaamheid en eigen initiatief;
* vaardigheid zich gemakkelijk in te werken in nieuwe, uiteenlopende onderwerpen;

Werkzaamheden
De stagewerkzaamheden bestaan uit monitoring en research:
* in kaart brengen van stakeholders, analyseren parlementaire stukken;
* diverse beleidsdocumenten en media op relevante issues;
* het volgen en verslag leggen van vergaderingen van o.a. de Tweede- en Eerste Kamer;
* ondersteunen van de collega’s bij projecten (bijwonen intern overleg, adviesgesprekken, bijhouden
dossiers) en de organisatie van contactmomenten zoals werkbezoeken of bijeenkomsten.
Concrete invulling van de stage-opdrachten is mede afhankelijk van aanbod en (politieke) prioriteiten
van dat moment. De stagiair(e) sluit zijn/haar werkervaring af met een goed praktisch inzicht en netwerk in het politieke en bestuurlijke besluitvormingsproces in Den Haag en Brussel, een duidelijk beeld van een grote organisatie. Het betreft een meeloopstage.

Periode
Natuurmonumenten biedt deze stageplek aan voor 4-6 maanden, bij voorkeur voor een 37-urige
werkweek. Echter, tijdens deze stageperiode wordt voldoende tijd geboden voor eventueel volgen van
college. De daadwerkelijke startdatum wordt in nader overleg vastgelegd.

Vergoeding
De vergoeding bedraagt 200 euro bruto per maand en – indien je geen gebruik kunt maken van een OVweekkaart
– ontvang je vergoeding van reiskosten op basis van de kosten voor het openbaar vervoer
woon/werk.

Meer weten?

Bel met Kirsten Haanraads (06-17 98 43 62) of Anna Herweg (06-10 54 72 17).
Geïnteresseerden worden verzocht hun motivatie met C.V. te sturen naar:
Ellen Klaver, e.klaver@natuurmonumenten.nl.