Belangenbehartiging

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie Communicatiewetenschap is het aanspreekpunt voor alle CW-studenten. Om het Communicatiewetenschappelijke onderwijs met het oog op de kwaliteit te optimaliseren, willen zij graag weten wat er speelt. Meer informatie over de OLC vind je hier.


Examencommissie

Per bachelor- en aansluitende masteropleiding fungeert één gezamenlijke examencommissie. De leden van de examencommissies en de voorzitter worden op voordracht van de directeur van het onderwijsinstituut benoemd door de decaan van de faculteit voor een periode van vier jaar.  Meer informatie over de examencommissie vind je hier.


Studieadviseurs

Een studieadviseur richt zich met name op advisering en begeleiding van studenten. Meer informatie over studieadviseurs vind je hier.