Algemeen

Mycelium is de studievereniging van Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op 24 mei van het college jaar 1988-1989 is de vereniging opgericht.

Mycelium heeft haar naam te danken aan het communicatiewetenschappelijk model van Brouwer. ‘Het Mycelium is het geheel van dunne draden dat onder de grond zit, en waarvan de paddestoelen de bovengrondse en bijgevolg in het oog lopende uitlopers zijn.’ (Brouwer, 1967). Het mycelium symboliseert de informele massacommunicatie en de media zijn slechts de gespecialiseerde organen, de paddenstoelen (Stappers 1997). ‘Er is gekozen voor deze naam met het idee dat een studievereniging hetgeen in het informele circuit leeft, vertegenwoordigt. (K.U.Nieuws , nr 31, 1989).

Van de ongeveer 500 studenten Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit zijn er zo’n 400 studenten lid van de vereniging. De vereniging heeft volgens haar statuten als doel ‘Het verlenen van diensten op sociaal, recreatief en cultureel gebied aan het en het behartigen van belangen van studenten van de studierichting Communicatiewetenschap aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen’.

Om dit doel te bereiken organiseert Mycelium gedurende het hele studiejaar leerzame en gezellige activiteiten. Zo worden er regelmatig borrels georganiseerd voor alle leden van Mycelium en organiseert Mycelium geregeld feesten in samenwerking met andere studieverenigingen. De gezellige activiteiten verbeteren de contacten tussen studenten onderling. De leerzame activiteiten gaan inhoudelijk in op de studie en de studie in de praktijk. Zo worden er regelmatig excursies en lezingen georganiseerd.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf personen, namelijk de voorzitter, de penningmeester, de secretaris, de coördinator formele activiteiten en de coördinator informele activiteiten. Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies. Dit orgaan bestaat uit oud-bestuursleden en een docent, die op basis van hun ervaringen het gevoerde beleid controleren en kritisch bekijken.