Raad van Advies

Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies. Dit orgaan bestaat voornamelijk uit oud-bestuursleden die op basis van hun ervaringen het gevoerde beleid controleren en kritisch bekijken. Dit jaar bestaat de Raad van Advies uit:

Laurelle Spaas (voorzitter 2022-2023)
Luuk Renes (penningmeester 2021-2022)
Koen Cooijmans (penningmeester 2018-2019)
Eline Keuven (coördinator formele activiteiten 2019-2020)
Christa Rutten (coördinator informele activiteiten 2021-2022)
Daniëlle Bleize (vakgroep Communicatiewetenschap)