Raad van Advies

Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies. Dit orgaan bestaat voornamelijk uit oud-bestuursleden die op basis van hun ervaringen het gevoerde beleid controleren en kritisch bekijken. Dit jaar bestaat de Raad van Advies uit:

Eveline de Boer (Voorzitter 2018-2019)
Friso Berenpas (Penningmeester 2020-2021)
Milou Braat (Secretaris 2020-2021)
Max Nijhof (Coördinator Formele Activiteiten 2017-2018)
Sophie van Tegelen (Coördinator Informele Activiteiten 2019-2020)
Serena Daalmans (Vakgroep Communicatiewetenschap)