Raad van Advies

Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies. Dit orgaan bestaat voornamelijk uit oud-bestuursleden die op basis van hun ervaringen het gevoerde beleid controleren en kritisch bekijken. Dit jaar bestaat de Raad van Advies uit:

Hannah Mannaerts (Voorzitter 2020-2021)
Luuk Renes (Penningmeester 2021-2022)
Emma de Blok (Secretaris 2019-2020)
Rik Meijer (Coördinator Formele Activiteiten 2016-2017)
Christa Rutten (Coördinator Informele Activiteiten 2021-2022)
Serena Daalmans (Vakgroep Communicatiewetenschap)