Inschrijfformulier lidmaatschap Mycelium

    Mycelium schrijft de contributie (€15,00) af tot wederopzegging van bovenstaande rekening middels een SEPA Euro-incasso. Wederopzegging dient te geschieden vóór 31 augustus van het daarop volgende verenigingsjaar. Ook ga ik akkoord met het huishoudelijk reglement en de gedragscodes.