Uitschrijfformulier

    Hierbij zeg ik mijn inschrijving bij studievereniging Mycelium op volgens artikel 1.1 van het huishoudelijk reglement. LET OP: Indien u niet voor 1 september bent uitgeschreven wordt er contributie afgeschreven voor het daaropvolgende collegejaar.