Vereniging

Mycelium is de studievereniging van Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op 24 mei van het college jaar 1988-1989 is de vereniging opgericht.

Naamgeving

Mycelium heeft haar naam te danken aan het communicatiewetenschappelijk model van Brouwer. ‘Het Mycelium is het geheel van dunne draden dat onder de grond zit, en waarvan de paddenstoelen de bovengrondse en bijgevolg in het oog lopende uitlopers zijn.’ (Brouwer, 1967). Het mycelium symboliseert de informele massacommunicatie en de media zijn slechts de gespecialiseerde organen, de paddenstoelen (Stappers 1997). ‘Er is gekozen voor deze naam met het idee dat een studievereniging hetgeen in het informele circuit leeft, vertegenwoordigt. (K.U.Nieuws , nr 31, 1989).

Functie

In haar korte bestaan is Mycelium voor een groot deel van de studenten Communicatiewetenschap van belang geweest. Van de ongeveer 500 studenten Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit zijn er meer dan 400 studenten lid van de vereniging. De vereniging heeft volgens haar statuten als doel ‘Het verlenen van diensten op sociaal, recreatief en cultureel gebied aan het en het behartigen van belangen van studenten van de studierichting Communicatiewetenschap aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen’.

Activiteiten

Mycelium organiseert gedurende het hele studiejaar leerzame en gezellige activiteiten. Zo organiseert Mycelium regelmatig excursies naar interessante bedrijven en zijn er geregeld workshops en lezingen. Ook zijn er vele gezellige, informele activiteiten. Mycelium organiseert vele borrels in het jaar, houdt regelmatig grote feesten en elk jaar is er een ledenweekend en een studiereis. Zo zijn we de afgelopen jaren op reis geweest naar bijvoorbeeld Wenen, Riga en Istanbul met zo’n 50 leden van Mycelium. De activiteiten worden georganiseerd door de vele commissies die Mycelium rijk is. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘commissies’.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf personen namelijk de voorzitter, de penningmeester, de secretaris, de coördinator formele activiteiten en de coördinator informele activiteiten.