Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Afgelopen maandag heeft de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden, ditmaal in Riley’s Pub. We zijn om iets over half 8 begonnen en waren om iets na tienen klaar. Tijdens deze vergadering zijn een aantal belangrijke onderwerpen aan bod gekomen.

Allereerst zijn de beleidsdoelen besproken. Een belangrijk nieuw punt hierin was de oprichting van de Club van 30. De ALV was erg enthousiast over dit idee. We kijken er dan ook naar uit dit in werking te zetten. Verder zijn we erg tevreden met hoe we ons beleidsplan tot nu toe uitvoeren, en we hopen deze positieve lijn komend halfjaar voort te zetten.
Bij het bespreken van de commissies is verteld dat de Feest- en Borrelcommissie sollicitaties gaat houden om de commissie weer op te vullen, nadat een lid gestopt is. Er kan tot en met 27 maart een motivatie gestuurd worden naar cia@mycelium.nu.

Ook is het halfjaarlijks financiëel verslag getoond. Hierbij heeft de kascommissie (bestaande uit Thijs Onlvee, penningmeester 2016-2017, en Rik Meijer, coördinator formele activiteiten 2016-2017) een positief advies uitgebracht, en heeft Noortje (Penningmeester 2017-2018) een aantal belangrijke posten toegelicht.

Een belangrijke stemming die deze ALV heeft plaatsgevonden, is de stemronde ten aanzien van de aanschaf van een creditcard voor Mycelium. Met gepaste trots kunnen we jullie mededelen dat deze beslissing is aangenomen!

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd over de belangrijkste punten van de ALV. Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, of meer informatie willen, dan kunnen jullie deze natuurlijk op de ALV stellen. Ook kunnen jullie altijd ideeën of feedback kwijt in de ideeënbussen, online en op de myka.

Groetjes,
Het 29e bestuur der Studievereniging Mycelium

Laatste berichten