Voorstel ALV 30e bestuur der Studievereniging Mycelium

Beste leden,

Op dinsdag 26 juni van 20:00 tot 22:00 houdt Mycelium de Algemene Ledenvergadering waarin het 30e bestuur voorgesteld zal worden. Het Facebook evenement vind je hier.
Er is ruimte voor vragen over motivatie en persoonlijke vaardigheden. Tevens zal er op het kandidaatsbestuur gestemd worden. De inloop is vanaf 20.00 en om 20.30 zal de ALV van start gaan. De notulen van de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering zijn te lezen via deze link of in de map van de secretaris op de Myceliumkamer. Zoals tijdens de halfjaarlijkse vergadering is aangekondigd, zal er zeer weinig tijd verstrekt worden tijdens de ALV om de notulen door te lezen. We raden dus aan om de notulen van te voren door te nemen, en wijzigingen op te schrijven en mee te nemen.

De agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen
5. Voorstellen kandidaatsbestuur + Aanbeveling huidig bestuur
6. Vragenronde kandidaatsbestuur
7. Stemming kandidaatsbestuur
8. W.V.T.T.K.
9. Rondvraag
10. Sluiting

We zien jullie graag allemaal de 24e!

Met vriendelijke groet,
Het 29e bestuur

Laatste berichten